Onderwijs

Watercampus Leeuwarden

                                            

WaterCampus Leeuwarden is het knooppunt van de Nederlandse watertechnologiesector, en heeft de ambitie deze sectorverbindende rol te vervullen voor heel Europa. WaterCampus organiseert samenwerking tussen (inter)nationale bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de watertechnologiesector, teneinde synergie te creëren voor innovatie, onderwijs en ondernemerschap van wereldniveau en om daarmee de positie van Europese watertechnologie te versterken. (Bron)

Voor dit project is Siemon 6a F/UTP koperbekabeling geleverd en zijn er 568 aansluitpunten gerealiseerd.