Privacy

Deze privacyverklaring informeert over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij verwerken, waarom we dat doen, hoe we dat doen en welke rechten u heeft. Door uw gebruik van deze website voort te zetten, stemt u in met deze privacyverklaring.

Forehand houdt gegevens privé

Forehand gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens en waarborgen veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin wettelijk wordt bepaald hoe wij met uw persoonsgegevens moeten omgaan.

Toepassing privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Forehand verwerkt worden: 

  • Doordat u direct met ons communiceert per e-mail, brief of telefonisch, bijvoorbeeld wanneer u vragen heeft over onze diensten en andere gelieerde dienstverlening; 
  • Doordat u op een andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons te sluiten. Hieronder kunnen ook uw bijzondere persoonsgegevens vallen; 
  • Doordat u onze social mediakanalen volgt; 
  • Door analyse van onze technische tools en diensten, die wij gebruiken voor onze websites; 
  • Door bij ons te solliciteren. 

Verwerking persoonsgegevens website
Via onze website verwerken wij uw persoonsgegevens voor technische en functionele analyses van de website met het oog op het genereren van statistieken en om onze website te analyseren en/of te verbeteren. Voormelde gegevens worden verwerkt in statistieken inzake de functionaliteit, foutmeldingen en de relevantie. 

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Tevens maken wij gebruik van cookies om de inhoud van haar websites te delen via social media. Om deze cookies op uw computer te mogen plaatsen wordt er vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de websites. Door het gebruik van de website voort te zetten, stemt u in met ons gebruik van cookies. Het staat u vrij deze cookies te weigeren. Dit kan door de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Wij wijzen u erop dat dit gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van de website.

Juridische grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van één of meer van de volgende juridische grondslagen:

  • Uitoefening van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een overeenkomst tot het verrichten van onze dienstverlening;
  • Gerechtvaardigd belang; 
  • Uw toestemming; 
  • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer wij gegevens moeten verstrekken voor de uitvoering van de Belastingwet. 

Wij delen gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van bijvoorbeeld de Rijksoverheid of handhavingsinstanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid

Wij controleren regelmatig ons privacybeleid. Wijzigingen hierin zijn dus mogelijk. Alle wijzigingen worden doorgevoerd op deze pagina.

Vragen, verzoeken of klachten?

Door middel van de privacyverklaring willen wij duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Heeft u vragen, verzoeken of klachten, neem dan gerust contact met ons op.

Bedrijfsgegevens

Forehand Electronic Extensions BV
4182857
Driemanssteeweg 200
3084 CB Rotterdam
085 – 0080700
info@forehand.nl

Versie 2021-1