Overig

Park 2020 Hoofddorp

                      

Het innovatieve concept van Park 2020 in Hoofddorp integreert duurzaam bouwen, een hoogwaardige inspirerende openbare ruimte en een nieuwe manier van werken. De visie is om een kantorengebied met een zo optimaal mogelijk gesloten kringloop te realiseren. Forehand, is in samenwerking met fabrikant Siemon partner en toeleverancier van diverse projecten op dit park. Voorbeelden van reeds gerealiseerde nieuwbouw zijn: Bosch/Siemens Huishoudapparaten, Fox Vakanties, FifPro en het Biologisch Paviljoen.